גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

"האיש הזה האיש ההוא": 100 שנה להולדת נתן יונתן

View descriptionShare

זיו יונתן, בנו של המשורר שהביא לנו את "חופים", "שיר ארץ" "נאסף תשרי" ועוד רבים אחרים, מפרסם ספר שכולו שיחות עם אביו המת דרך ספרים שהוא הוריש לו

בהשתתפות: דויד פרץ
מגישים: גואל פינטו וענת שרון בלייס, עורך: יאיר בראף, מפיקה: מיכל שטורכן

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

    628 clip(s)

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,390 clip(s)