גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

היסטוריה אלטרנטיבית

View descriptionShare

סיכום שבוע: כך נראים לימודי ההיסטוריה בבתי ספר חרדיים | אחרי השערים והמחמאות במונדיאליטו: האפליה בספורט בחברה הערבית | איפה עובר הקו הדק בין הרצון להתחבר לעולם, לבין שמירה על השפה העברית? | ושיחה עם האמנית עאישה עראר שמציגה תערוכות כמעט בכל מקום

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

    597 clip(s)

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,286 clip(s)