גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

"בארץ השמיכה" של נטלי בלהסן

View descriptionShare

הסופרת בריאיון לגואל פינטו ב"גם כן תרבות", 22.1.23

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,111 clip(s)