גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

שיר הבוקר

View descriptionShare

מאת אודי שרבני, מתוך הספר "בכורתי - מחזור שירים בגדילה"

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,156 clip(s)