גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

הכרה מהמדינה בצד עלייה בתקיפות: השנה של הלהט"ב

View descriptionShare

גואל פינטו בשיחות עם נילי מדרר ואיתי שיקמן על השפעת המלחמה על הקהילה, ומדוע צועדים בכל זאת בירושלים

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,225 clip(s)