גם כן תרבות Gam Ken Tarbutגם כן תרבות Gam Ken Tarbut

הקיצוץ בספריות הציבוריות – "צעד ביריוני וסטירת לחי לישראלים"

View descriptionShare

הרב מיכאל מלכיאור, השר לשעבר ויוזם התיקון לחוק הספריות הציבוריות בריאיון לגואל פינטו ב"גם כן תרבות": "ברור שהקיצוץ יפגע משמעותית בספריות בפריפריה, צריך להיאבק באיוולת הזו"

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

גם כן תרבות Gam Ken Tarbut

בין קולנוע לאינסטוש, בין פיוט לציוץ, ובין מרכז לפריפריה - גואל פינטו ואנשי דסק "כאן תרבות", עם האג'נ 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 3,993 clip(s)