מאיר ישראל

View descriptionShare
Published Aug 27, 2019, 2:20 PM

מאיר ישראל האגדי מספר על נגינת התופים שלו בשיריהם הגדולים של שלמה ארצי, אריק איינשטיין, תמוז ואחרים. עורך ומגיש: עידן גבריאל.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)