הפזמונאים - דן תורן

View descriptionShare
Published Jan 12, 2020, 1:56 PM

דן תורן מספר לעידן גבריאל על שירי הסולו שלו ועל השירים הרבים שכתב לאחרים.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)