מיקי גבריאלוב - יום הולדת שבעים - חלק א

View descriptionShare
Published Nov 28, 2019, 3:52 PM

מיקי גבריאלוב מספר לעידן גבריאל על נכסי צאן הברזל שהלחין ואריק איינשטיין ולאחרים וגם על קריירת הסולו המפוארת שלו בתכנית חגיגית. החלק הראשון.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)