המתופפים הגדולים - מישל עמר

View descriptionShare
Published Sep 18, 2019, 11:21 AM

מישל עמר מספר על להקת גן עדן, על עבודתו עם קורין אלאל, מני בגר, מתי כספי, סי הימן ואחרים, מראיין עורך ומגיש: עידן גבריאל

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)