בסיסטים: מוטי דיכנה

View descriptionShare
Published Oct 24, 2019, 10:45 AM

שעה שכולה תפקידי הבס של מוטי דיכנה שניגן עם גזוז, אילן וירצבג, איזולירבנד ועוד רבים וטובים.   מראיין עורך ומגיש: עידן גבריאל 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Follow the show
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)