יום הולדת 70 לדורי בן זאב

View descriptionShare
Published Mar 17, 2019, 12:25 PM

הוא חלוץ מרכזי בתרבות הישראלית, פרץ את גבולות הרדיו הטלוויזיה המוזיקה והבמה פעם אחר פעם מהזווית הכל כך ייחודית לו. פוקוס דורי בן זאב לכבוד יום הולדתו השבעים, עם עידן גבריאל

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)