אושיק לוי

View descriptionShare
Published Dec 1, 2019, 8:01 AM

אושיק לוי מספר על התחנות החשובות בקריירה המפוארת שלו משנות השישים ועד היום. מראיין עורך ומגיש: עידן גבריאל

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)