40 שנה ל"צליל מכוון"

View descriptionShare
Published Feb 24, 2019, 8:00 AM

הם למדו את האמת מדונובן ודילן, הם שלמה יידוב, יצחק קלפטר ושם טוב לוי, ילדי הירח שבשנת 1979 הוציאו אלבום משותף שהפך למיתולוגי. 40 שנה ל"צליל מכוון" עם עידן גבריאל

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)