בסיסיטים: אלי מגן

View descriptionShare
Published Oct 23, 2019, 2:19 PM

אלי מגן שניגן באלפי הקלטות חשובות ישראליות מספר על עבודתו עם החלונות הגבוהים, אריק איינשטיין, אחרית הימים ועוד.   מראיין עורך ומגיש: עידן גבריאל 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)