פוקוס - שנת 1993

View descriptionShare
Published Nov 18, 2018, 12:43 PM

סדרת 73/83/93 - החלק השלישי: שנת 93 במוסיקה הישראלית, במרכז התכנית "ומאד לא פשוט לחכות" של יהודית רביץ ו"שיא הרגש" של משינה, עם עידן גבריאל

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)