פוקוס - 1983

View descriptionShare
Published Nov 11, 2018, 2:58 PM

סדרת 73/83/93 - החלק השני: שנת 83 במוסיקה הישראלית, במרכז התכנית "מסגרות" של דני רובס ו"על פני האדמה" של שלום חנוך, עם עידן גבריאל

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)