13 שנים למותו של יוסי בנאי

View descriptionShare
Published May 12, 2019, 7:01 AM

הוא הצחיק אותנו במערכונים, ריתק אותנו בהצגות, היפנט אותנו בסיפורים, אבל גם ריגש אותנו בשירים.
יונתן גת עורך מגיש שעתיים של געגועים ליוסי בנאי ז"ל, מגדולי אמני ישראל, שהלך מאיתנו לפני 13 שנה

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. פוקוס Focus

    138 clip(s)

פוקוס Focus

תכנית המוקדשת בכל שבוע לנושא אחר במוסיקה הישראלית. זה יכול להיות אלבום חשוב, אמן משפיע, תקופה היסטור 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 138 clip(s)