FinansiesFinansies

Finansies 11 Junie 2024

View descriptionShare

Denise Fourie en Johan Strydom van PSG Silver Lakes praat oor die mispersepsies, en algemene aftreefoute wat mense met aftrede en hulle beleggingsbesluite maak.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Finansies

    256 clip(s)

Finansies

'n Paneel kenners bespreek verskeie aspekte van persoonlike finansies.
Social links
Recent clips
Browse 256 clip(s)