Energeia Carbon PodcastEnergeia Carbon Podcast

Carbon removals in het Europese keurslijf

View descriptionShare

De vrijwillige markt voor carbon removals groeit als kool, maar zijn de eisen die gesteld worden aan projecten en technieken wel streng genoeg om ze mee te laten tellen voor de nationale CO2-doelen? Of moet de Europese Unie een deurbeleid voeren, waardoor sommige technieken buiten de boot vallen? Tijdo van der Zee interviewt hierover Wytze van der Gaast, onderzoeker bij Joint Implementation Network en Hans Bolscher, consultant bij Trinomics.

Tijdo van der Zee verkent de wereld van de carbon removals. Hoe zet Europa in op deze negatieve CO2-emissies om haar klimaatdoelen te halen? Een serie verhelderende interviews met experts en terugkerende bijdragen van marktkenners Chris Guth en Jos Cozijnsen.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Energeia Carbon Podcast

    21 clip(s)

Energeia Carbon Podcast

De energietransitie is volop gaande, en even hard woedt er een industrietransitie en een grondstoffe 
Follow podcast
Recent clips
Browse 21 clip(s)