EmthonjeniEmthonjeni

Siyakhumbuzana: Bakhulumile abobaba izolo , akhe sizwe ungayithatha njani lokha umntwana nakakutjela bona ubaba unomma abonana naye ngemsitheleni?Namkha ungamtjela wena umma bona ubaba unomunye umma?

View descriptionShare
No description provided
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

Emthonjeni

Bold, brave, and futuristic, #Emthonjeni hosted by Bongani 'Gusheshe' Mahlangu is not your regular m 
Social links
Recent clips
Browse 656 clip(s)