Majita Monday: Wahlala nomuntu wathola ukuthi unephunga elingakuphathi kuhle. Wenzani ukumsiza namkha uyamtjhiya?
Emthonjeni
Majita Monday: Wahlala nomuntu wathola ukuthi unephunga elingakuphathi kuhle. Wenzani ukumsiza namkha uyamtjhiya?
00:00 / 25:03