Majita Monday: Wabona ini yakwenza wasola ingathi udlisiwe ebudlelwaneni bakho?/ What made you suspect you are under love potion spell in a relationship?
Emthonjeni
Majita Monday: Wabona ini yakwenza wasola ingathi udlisiwe ebudlelwaneni bakho?/ What made you suspect you are under love potion spell in a relationship?
00:00 / 20:01