מה עובר על הכנסת?
אחד ביום
מה עובר על הכנסת?
00:00 / 26:02