המגעים להסדר טיעון
אחד ביום
המגעים להסדר טיעון
00:00 / 27:46