ישראל במלחמה: מחכים לירדן בבית
אחד ביום
ישראל במלחמה: מחכים לירדן בבית
00:00 / 27:47