עוברים לדין תורה
אחד ביום
עוברים לדין תורה
00:00 / 26:22