קטעים משידור
ריאיון מיוחד: מנהל מכון FDD
00:00
11:14