התכנית של שאשא-ביטון: ביטול הרפורמה בבגרויות יגרור פתיחת הסכמי שכר

View descriptionShare
Published Aug 18, 2022, 3:27 PM

(צילום: אנספלאש)

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטעים משידור

    2898 clip(s)

קטעים משידור

הקטעים הגדולים ביותר משידורי הרדיו - הכתבות, הראיונות והרגעים הבלתי נשכחים משידורי גלי צה"ל 96.6FM
Follow podcast
Recent clips
Browse 2978 clip(s)