האחראי על האינטרנט: אילון מאסק התחרט, מה יקרה עם טוויטר?

View descriptionShare
Published Jul 9, 2022, 4:51 PM
No description provided
  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטעים מהשידור

    2447 clip(s)

קטעים מהשידור

הקטעים הגדולים ביותר משידורי הרדיו - הכתבות, הראיונות והרגעים הבלתי נשכחים משידורי גלי צה"ל 96.6FM
Follow podcast
Recent clips
Browse 2504 clip(s)