קטעים מהשידור
האחראי על האינטרנט: מאהבה בשחקים ועד טעינת טלפונים באיחוד האירופי
00:00
08:32