קטעים מהשידור
האחראי על האינטרנט: דימום מאגרי המידע החשאיים בצל הבחירות המרובות
00:00
10:04