קטעים משידורקטעים משידור

איך משפיע החשש מהסלמה על עולם התעופה?

View descriptionShare

(צילום: אבשלום ששוני, פלאש90)

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. קטעים משידור

    10,859 clip(s)

קטעים משידור

הקטעים הגדולים ביותר משידורי הרדיו - הכתבות, הראיונות והרגעים הבלתי נשכחים משידורי גלי צה"ל 96.6FM
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 11,712 clip(s)