דוח מצבדוח מצב

דוח מצב

Playlist by דוח מצבהפודקאסט "דוח מצב" מביא את הסיפורים מאחורי דוחות מבקר המדינה ופעילות נציבות תלונות הציבור במשרדו. מיה אבישי משוחחת עם האנשים מאחורי הדוחות על עבודת הביקורת והנציבות, חשיבותן עבור הציבור ועל מערכות היח 
Follow the podcast:

4 clip(s) in playlist