אלבום לאי בודד - מנחם גרניתאלבום לאי בודד - מנחם גרנית

אלבום לאי בודד - Radiohead - The Bends

View descriptionShare

מספר ומשמיע - מנחם גרנית

 • Radiohead – Planet Telex
 • Radiohead – The Bends
 • Radiohead – High & Dry
 • Radiohead – Fake Plastic Trees
 • Radiohead – Just
 • Radiohead – My Iron Lung
 • Radiohead – Street Spirit (Fade Out)
 • Radiohead – (Nice Dream)
 • Radiohead – Black Star
 • Radiohead - Bullet Proof... I Wish I Was

תודה מיוחדת לדורי גרנית

 • Facebook
 • X (Twitter)
 • WhatsApp
 • Email
 • Download

In 1 playlist(s)

 1. אלבום לאי בודד - מנחם גרנית

  303 clip(s)

אלבום לאי בודד - מנחם גרנית

אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית, א', 20:00-21:00
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 304 clip(s)