Säsongsavslutning med coronadebriefing och sommarinsamling

View descriptionShare
Published Jun 28, 2020, 4:12 PM

Länk till insamlingen: https://egen-insamling.lakareutangranser.se/fundraisers/iva-juntans-insamling-for-kampen-mot-covid-19

   Kontakt: ivajuntan@gmail.com

      Musik: Blind Love Dub by Jeris (c) copyright 2017 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/VJ_Memes/55416 Ft: Kara Square (mindmapthat)

   

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. IVA-juntan

    77 clip(s)

Den Mänskliga Faktorn

Mänsklighet och andlighet i världens mest sekulariserade land.
Follow podcast
Recent clips
Browse 179 clip(s)