Clean

Is het Gods wil of die van de maffia?

View descriptionShare
Published May 6, 2021, 6:43 AM

Deze 71ste Roomse Loper is gewijd aan de relatie tussen de Italiaanse katholieke kerk en de maffia. Aanleiding is de zaligverklaring op zondag 9 mei in het Siciliaanse Agrigento van onderzoeksrechter Rosario Livatino, die in 1990 door de maffia werd vermoord. Livatino, een overtuigd katholiek, was toegewijd aan de bestrijding van corruptie en afpersing. Paus Johannes Paulus II noemde hem een 'martelaar van de gerechtigheid en indirect van het geloof'.

Speciale gast in deze uitzending is Aart Heering, oud-correspondent in Rome, die veel over de maffia heeft gepubliceerd. Hij vertelt hoe de rooms-katholieke kerk de clans aanvankelijk steunde, maar dat vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds meer priesters, bisschoppen en overtuigde katholieken als Livatino in opstand kwamen tegen de georganiseerde misdaad. De vraag is ook hoe het eigenlijk zit  met de geloofspraktijk van de voormannen van de maffia. En trekken ze zich iets aan van het feit dat paus Franciscus hen heeft geëxcommuniceerd?

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. De Roomse Loper

    84 clip(s)

De Roomse Loper

In deze podcast van dagblad Trouw praten Trouw-redacteur Stijn Fens en Vaticaankenner Christian van  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 84 clip(s)