Clean

Dr. Hans Küng: een denker van wereldformaat

View descriptionShare
Published Apr 7, 2021, 5:44 PM

Deze aflevering is gewijd aan de Zwitserse theoloog en katholiek priester Hans Küng, die op 6 april overleed in de Duitse universiteitsstad Tübingen. Speciaal daarvoor maken onze podcasters verbinding via Zoom met de Nederlandse theoloog Paul van Geest, die in Rome in hetzelfde college woonde als Küng in de jaren vijftig. Van Geest vertelt waarom de Zwitser een denker van 'wereldformaat' was. Aan bod komen onder meer Küngs kritiek op het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid, zijn verhouding tot Joseph Ratzinger en zijn idee van een wereldethos.  

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. De Roomse Loper

    84 clip(s)

De Roomse Loper

In deze podcast van dagblad Trouw praten Trouw-redacteur Stijn Fens en Vaticaankenner Christian van  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 84 clip(s)