De circulair bouwen podcastDe circulair bouwen podcast

#5 Met Carbon-based Design de uitstoot in de bouw verminderen

View descriptionShare

We moeten grote stappen maken om de materiaalgebonden emissies in de bouw omlaag te brengen. Doen we dit niet, dan kunnen we over 7 jaar geen CO2 meer uitstoten, als we binnen de doelstelling willen blijven van maximaal 1,5 graad opwarming in 2050. Recent heeft het transitieteam Circulaire Bouweconomie het rapport Carbon-Based Design uitgebracht en aangeboden aan Ed Nijpels. In het rapport wordt uitgezocht welke stappen gemaakt kunnen worden in met name de ontwerpfase.

Vaste gasten Marjet Rutten en Vincent Gruis gaan dieper in op milieu-impact van bouwen en de aanbevelingen uit het rapport. Ook gaan we langs bij Fairm in Delft, waar schimmels worden gekweekt om er isolatiemateriaal van te maken. Dirk van den Reek van Ballast Nedam wikt en weegt: gaat hij dit bio-based materiaal toepassen in het prestigieuze project Horizons? 

En we spreken Martin Sobota, auteur van het rapport en medeoprichter van CityFörster, een samenwerkingsverband van ingenieurs en architecten. Welke kansen ziet hij bij ontwerp om de klimaatdoelstellingen te halen? Dwarsdenker Jan Willem van de Groep geeft zijn mening in de column.

Presentatie: Ewout de Bruijn en Maarten Hagg.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. De circulair bouwen podcast

    15 clip(s)

De circulair bouwen podcast

Hoe kan circulair bouwen bijdragen aan de grote opgaven in de bouw? Kunnen we door circulair te denk 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 17 clip(s)