אדית פיאף | שירה גדולה כבולה במפח נפש
גיבור תרבות Culture Hero
אדית פיאף | שירה גדולה כבולה במפח נפש
00:00 / 44:53