CryptocastCryptocast

Een analyse van de Bitcoin whitepaper | 329 B

View descriptionShare

Misschien wel het belangrijkste document in de crypto wereld is de Bitcoin whitepaper. Satoshi Nakamoto schreef dit document in 2008, midden in de financiële crisis. Door deze publicatie hoorde de wereld voor het eerst van Bitcoin. Aan de Bitcoin whitepaper wordt veel waarde gehecht, omdat de visie van Satoshi hier duidelijk in naar voren zou komen, maar is dat eigenlijk wel zo? Robert Reinder Nederhoed van Bitmymoney schuift bij de Cryptocast aan om dit document eens goed onder de loep te nemen. 

Om de woorden van Satoshi tot ons te krijgen leest Herbert passages uit de Bitcoin whitepaper voor. Hiervoor hebben wij een Nederlandse vertaling uitgekozen beschikbaar op BTCdirect. Na de voorgelezen stukken reflecteren Robert Reinder Nederhoed en co-host Jacob Boersma op de verschillende hoofdstukken die langskomen. Tegelijkertijd leren we een hoop over hoe Bitcoin werkt. Wat is bijvoorbeeld een gedistribueerde tijdstempel server? Hoe zat het ook alweer met private keys en public keys? Waarom is het belangrijk dat we geen derde partij hoeven te vertrouwen? Is er veel of weinig privacy als je een Bitcoin transactie doet? 

Ook opvallend is dat Satoshi Nakamoto in de we vorm schrijft. Is dit een hint dat Satoshi niet een individu is, maar eigenlijk een groep? Bij deze vraag komt er een mooie anekdote naar boven dat David Chaum te gast was bij de Cryptocast. Voor wie op zoek is naar deze aflevering, dat is nummer 90. Tot slot valt het op dat Satoshi zijn whitepaper afsluit met nogal een open einde. Nergens is een aankondiging te vinden dat hij veel tijd gaat steken in dit project. Hoe viel deze aankondiging onder de cypherpunks? Werd Bitcoin direct met groot applaus ontvangen of lag dat eigenlijk heel anders? We analyseren de woorden van de anonieme bedenker van BTC nauwkeurig. Wat voor visie kun je destilleren na het lezen van de Bitcoin whitepaper?  

Gasten

Jacob Boersma

Robert Reinder Nederhoed

Links

De Bitcoin whitepaper vertaling van BTCdirect

David Chaum in de Cryptocast

Host

Herbert Blankesteijn

Redactie

Wouter Hoes

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Cryptocast | BNR

    609 clip(s)

Cryptocast

Cryptocurrency are here to stay. Herbert Blankesteijn navigeert je wekelijks door al het cryptonieuw 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 609 clip(s)