Cordua & StenoCordua & Steno

Time 1: Mange falske anmeldelser om voldtægt & Storbritannien tre år efter Brexit

View descriptionShare

Der er bekymrende mange falske anklager om voldtægt, og strafferammen for falske anmeldelser udnyttes slet ikke. Det mener advokat Julie Stage, der i et indlæg i Berlingske blandt andet henviser til en rapport fra Kriminalpræventivt Råd fra 2009, der viste, at syv procent af alle anmeldelser for voldtægt er falske. En lidt ældre undersøgelse fra tre politikredse angav, at 21 procent af anmeldelser er falske. I 2021 svarer det - alt andet lige - til 383 falske anmeldelser. Julie Stage er gæst.

For seks år siden stemte et snævert flertal blandt briterne for Brexit, og snart er det tre år siden, at Storbritannien forlod EU. Håbet var at mere frihed fra Bruxelles’ lænker, og besparelser ved ikke længere at skulle betale for EU's budget, ville føre til en lykkelig og fremgangsrig fremtid for UK. Desværre er den økonomiske udvikling i landet ikke gået som håbet, og nye meningsmålinger viser, at stemningen er vendt imod Brexit. Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bie analyserer.

Så ser vi tilbage på ugen i dansk politik og forsøger at finde en modtager af Ugens Fidusbamse.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Cordua & Steno

    1,182 clip(s)

Cordua & Steno

Velkommen til Cordua & Steno. Berlingskes poltiske debatmagasin med med Jarl Cordua og Torben Steno.
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 1,182 clip(s)