5 ผู้กำกับ anime แนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น HUDI Podcast: Code Yabaii Ep.70
Code Yabai
5 ผู้กำกับ anime แนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น HUDI Podcast: Code Yabaii Ep.70
00:00 / 12:32