E123 | EY (Ron Schneider) over B2B-marketing, de komst van verplichte duurzaamheidsrapportages en de mislukte afsplitsing binnen EY
CMOtalk
E123 | EY (Ron Schneider) over B2B-marketing, de komst van verplichte duurzaamheidsrapportages en de mislukte afsplitsing binnen EY
00:00 / 32:51