כלכליסטכלכליסט

אין לציבור החרדי מוביל דרך בימינו, לכן הוא הולך אחרי המשיחיים

View descriptionShare

בתקופה של קיטוב חברתי מתמשך, היזמת החברתית עדינה בר־שלום נותרה אחת הנציגות היחידות לחרדיות הספרדית המכילה והמגשרת של אביה, הרב עובדיה יוסף. בריאיון למוסף כלכליסט היא מדברת על האכזבה שלה מההנהגה הפוליטית, מסבירה למה דווקא כחרדית היא תומכת בהפסקת אש במלחמה בעזה ובגיוס בחורי ישיבות לצה"ל, ומתגעגעת לימים שבהם החברה דגלה במתינות: "אבא היה תמיד אומר: 'עם ישראל רחמנים בני רחמנים'. לאן זה נעלם?"

הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מוסף כלכליסט

    1,385 clip(s)

כלכליסט

כלכליסט
Social links
Recent clips
Browse 1,934 clip(s)