כלכליסטכלכליסט

מלחמת חפירות

View descriptionShare

אין עם אשר ייסוג מחפירות חייו. אבל אנחנו חייבים להחליט על מה אנחנו נלחמים: רק על האדמה, או על תרבות שלמה? רק על הזכות להילחם, או על האפשרות לחיות? על ציונות בשירות האלוהים או בשירות האנשים?

הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מוסף כלכליסט

    1,385 clip(s)

כלכליסט

כלכליסט
Social links
Recent clips
Browse 1,934 clip(s)