יד דוחפת יד יועצת

View descriptionShare

מוסף כלכליסט

מוסף סוף השבוע של כלכליסט - גרסת האודיו
1,144 clip(s)
Loading playlist

הלוביסט של מיקרוסופט בכנסת מספק למשרד המשפטים ייעוץ בנושאי טכנולוגיה • הלוביסט של איגוד התעשיות המזהמות עורך מחקרים עבור המשרד להגנת הסביבה  עורך דין שהוא לוביסט של פירמת פטנטים ענקית מייעץ לממשלה בענייני קניין רוחני  ולוביסט של חברות אשראי ובתי השקעות שותף במשרד שמספק שירותים משפטיים למשרדי ממשלה

תחקיר מוסף כלכליסט חושף את הלוביסטים הכפולים: בכובע אחד הם מייצגים את האינטרסים של הלקוחות שלהם בכנסת, ובכובע השני מספקים למשרדים ורשויות ממשלה שירותי ייעוץ, ייצוג משפטי או דוברות. ניגודי עניינים? "הכל לפי החוק"

הוקלט על ידי הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מוסף כלכליסט

    1,144 clip(s)

כלכליסט

Social links
Recent clips
Browse 1,576 clip(s)