כלכליסטכלכליסט

בממד השרוף הייתם?

View descriptionShare

בין חשיבות העדות לסכנת המסחרה: הביקוש לסיורים ביישובי העוטף גדל, ומעמיד דילמות מורכבות בפני התושבים, המדריכים ואפילו משתתפי הסיורים עצמם

הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מוסף כלכליסט

    1,360 clip(s)

כלכליסט

Social links
Recent clips
Browse 1,901 clip(s)