הקיץ של אביהם

View descriptionShare
Published Aug 18, 2022, 4:00 AM

אריאל גרייזס התפטר מהעבודה ונשבע להפוך את אוגוסט לתיקון הגדול של יחסיו עם ילדיו. ואז קרתה המציאות, והיא דרשה ממנו התבוננות עמוקה ואמיצה לתוך עצמו

הוקלט על ידי הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מוסף כלכליסט

    1125 clip(s)

כלכליסט

Social links
Recent clips
Browse 1536 clip(s)