כלכליסטכלכליסט

הרשות לא נתונה: הגיע הזמן להפרדה גדולה יותר של השלטון המקומי מהשלטון המרכזי

View descriptionShare

סאגת מיקי זוהר השבוע הוכיחה שוב שהשלטון המרכזי בישראל מסרס את הרשויות המקומיות. את המחיר על כך אנחנו משלמים בבתי הספר, ברחוב, באיכות החיים שלנו כולה

הוקלט על ידי הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מוסף כלכליסט

    1,189 clip(s)

כלכליסט

Social links
Recent clips
Browse 1,645 clip(s)